Home

Dane do kontaktu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41
tel. (32) 266 34 26
tel. kom. 503 342 127
e-mail: sekretariat@mosir.sosnowiec.pl

Dane podatnika:

Gmina Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20
NIP 644 345 36 72

Nr rachunku bankowego: PKO BANK POLSKI: 70 1020 2313 0000 3402 0579 7677

Strona internetowa: www.mosir.sosnowiec.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku - 7:30-15:30

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II "WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA" wskazano, że "Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)". Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych. Więcej...